HomeBangladesh – 2009

Bangladesh – 2009

Bangladesh 2 Taka Banknote, Year 2009 – Face and Back
Bangladesh 2 Taka Banknote, Year 2009 front, featuring bird
Bangladesh 2009
Bangladesh 2 Taka Banknote, Year 2009 back
Bangladesh 2009
closeup of flowers details on Bangladesh 2 Taka Banknote, Year 2009 back
Bangladesh 2009
closeup of details on Bangladesh 2 Taka Banknote, Year 2009 back
Bangladesh 2009
closeup of details on Bangladesh 2 Taka Banknote, Year 2009 front
Bangladesh 2009