Nigeria – Nkpokiti Drummers

Nigeria 5 Naira Banknote, Year 2015 – Face and Back
Nigeria 5 Naira Banknote, year 2015 back
Nigeria 5
Nigeria 5 Naira Banknote, year 2015 front
Nigeria 5
closeup of portrail on Nigeria 5 Naira Banknote, year 2015 front
Detail from front
closeup of dancers on Nigeria 5 Naira Banknote, year 2015 back
Detail from Nigeria 5 Naira Banknote